Προσφορά!

Δημοσιεύστε τις θέσεις εργασίας σας και βρείτε τους κατάλληλους υποψηφίους για ένα έτος μόνο με €90! (έκπτωση -40% επί αρχικής €150)


  • Απεριόριστες δημοσιεύσεις αγγελιών
  • Πρόσβαση στην ανανεωμένη βάση των βιογραφικών των υποψηφίων 2167 βιογραφικά

  • -- Άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της διαδικασίας -- Η προσφορά ισχύει για συνδρομές που θα ενεργοποιηθούν μέχρι και 29/02/2024.