Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2019

Άρθρο 1: Ορισμοί

Computerades.gr: Ο παρών ιστότοπος.

Υπηρεσία / Υπηρεσίες: Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Computerades.gr.

Το computerades.gr είναι μια πλατφόρμα καταχώρισης και προβολής περιεχομένου που σχετίζεται με την απασχόληση στο χώρο του ΙCΤ. Συνοπτικά μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το computerades.gr (δεν αναφέρονται όλες):

  • Καταχώριση βιογραφικών από τους υποψηφίους
  • Καταχώριση αγγελιών θέσεων εργασίας από τους εργοδότες
  • H εξατομικευμένη δημιουργία και η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους ενδιαφερόμενους
  • Oι μηχανές αναζήτησης βιογραφικών / θέσεων εργασίας.
  • H περιήγηση στο computerades.gr θεωρείται παροχή υπηρεσίας.

Περιεχόμενο: Όλα τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή που βρίσκονται/φιλοξενούνται στο computerades.gr και προέρχονται είτε από την ομάδα του computerades.gr είτε από τους χρήστες του ιστότοπου. Για παράδειγμα (δεν αναφέρονται όλα):

  • Κείμενα
  • Εικόνες / φωτογραφίες

Προϊόν: Αναφέρεται στην παροχή κάθε είδους υπηρεσίας από το computerades.gr.

Πελάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί το computerades.gr μέσω έμμισθης ή άμισθης υπηρεσίας.

Σύμβαση: Αναφέρεται στην αποδοχή από τον Πελάτη και την έγκριση από το computerades.gr της μεταξύ τους συμφωνίας για την παροχή υπηρεσίας. Η συμφωνία μεταξύ του computerades.gr και του Πελάτη κατοχυρώνεται με την αποδοχή του παρόντος.

Άρθρο 2: Ισχύς

1. Οι όροι χρήσης αφορούν στην καθ'όλη παροχή υπηρεσίας από το computerades.gr και ισχύει σε όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ του computerades.gr και του πελάτη.

2. Η ισχύς των όρων χρήσης μπορεί να αρθεί αν και μόνο αν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του computerades.gr και του πελάτη.

3. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί τους όρους χρήσης του computerades.gr και δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει, ή να απαιτήσει την αλλαγή των όρων χρήσης για οποιονδήποτε λόγο.

4. Με τη χρήση της ιστοσελίδας Computerades.gr ή/και υπηρεσιών Computerades.gr αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους όρους και συμφωνείτε επίσης ανεπιφύλακτα και απόλυτα με το περιεχόμενό της.

Άρθρο 3: Παράπονα

Τα όποια παράπονα σχετικά με τις υπηρεσίες του computerades.gr θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και με σαφήνεια μέσω της φόρμας επικοινωνίας του computerades.gr.

Άρθρο 4: Ευθύνη

1. Το περιεχόμενο του Computerades.gr είναι εντελώς υπό όρους. Το περιεχόμενο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που το computerades.gr συχνά δεν μπορεί να ελέγξει. Το computerades.gr δεν είναι σε θέση ούτε είναι ο ρόλος του να γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα ή/και την πληρότητα των πληροφοριών στις δημοσιευμένες θέσεις εργασίας, τις εταιρικές παρουσιάσεις και τα βιογραφικά. Το computerades.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες στις δημοσιευμένες θέσεις εργασίας, στις εταιρικές παρουσιάσεις και τα βιογραφικά. Το computerades.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του ιστότοπου αν αυτό έχει υποβληθεί από οποιοδήποτε τρίτο.

2. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που ο ίδιος έχει προσθέσει στο Computerades.gr.

3. Το Computerades.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω της ιστοσελίδας.

4. Το Computerades.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος προς μία θέση εργασίας ή προς ένα βιογραφικό που βρίσκεται αναρτημένο στο Computerades.gr.

5. Το Computerades.gr δεν ευθύνεται για τη ζημία που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της διακοπής παροχής της υπηρεσίας για οποιουσδήποτε λόγους.

6. Το Computerades.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την έλλειψη σχολίων στις θέσεις εργασίας, στις πληροφορίες των εργοδοτών ή στα βιογραφικά.

7. Το Computerades.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν ζημιές οιασδήποτε φύσεως που προκλήθηκαν από τεχνικά προβλήματα ή δυσλειτουργίες του Computerades.gr.

8. Το Computerades.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για λανθασμένες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο, για θέματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα, παραβίαση αυτών καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ο Πελάτης ακούσια ή εκούσια παρέχει ή κοινοποιεί στον ιστότοπο.

Άρθρο 5: Πνευματικά Δικαιώματα

1. Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του περιεχομένου ανήκουν στο Computerades.grle 2. Το Computerades.gr διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το περιεχόμενο και μπορεί να τα ασκήσει κατά το δοκούν.le 3. Το Computerades.gr ενδέχεται να επιτρέπει σε ορισμένους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες πληροφορίες του Computerades.gr. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εξατομικευμένες αυτές πληροφορίες με τρόπο που να είναι σύμφωνος με το Computerades.gr.

4. Το δικαίωμα σε εξατομικευμένες πληροφορίες και υπηρεσίες που δίνεται σε ορισμένους πελάτες, δεν μεταβιβάζεται.le 5. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει το περιεχόμενο του Computerades.gr ή τις εξατομικευμένες πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των υπηρεσιών του σε ιδιωτικό αρχείο ή βάση δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών.

6. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα αναδημοσίευσης του περιεχομένου του Computerades.gr σε οποιοδήποτε μέσο είτε ηλεκτρονικό είτε συμβατικό.

Άρθρο 6: Απόρρητο

1. Ο πελάτης οφείλει και αποδέχεται πως θα τηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που παρέχονται από το Computerades.gr, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται ούτως ή άλλως εμπιστευτικές. Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

  • Όνομα χρήστη
  • Κωδικό πρόσβασης

2. Κατόπιν αιτήσεως των αρμοδίων αρχών το Computerades.gr έχει δικαίωμα να δώσει σχετικές πληροφορίες για την αναγνώριση του πελάτη.

Άρθρο 7: Η σύμβαση

1. Η συμφωνία μεταξύ του Computerades.gr και του πελάτη που αφορά στην αποδοχή του παρόντος.

Άρθρο 8: Περιεχόμενο

1. Οι αγγελίες θέσεων εργασίας διατηρούνται - εμφανίζονται στις λίστες του computerades.gr για 60 ημέρες από την δημοσίευση των. Μετά τη λήξη των 60 ημερών, η αγγελία της θέσης εργασίας καταργείται αυτόματα και δεν είναι δυνατή η ανανέωση της.

2. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση των καταχωρίσεών του ή την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των υπηρεσιών όπως η υπηρεσία αυτόματης ενημέρωσης μέσω e-mail.

3. Ένα βιογραφικό σημείωμα θα παραμείνει στο Computerades.gr επ 'αόριστον μέχρις ότου το πρόσωπο που έχει υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές τις διαγράψει από τη βάση δεδομένων του Computerades.gr.

4. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την περιοδική ενημέρωση των πληροφοριών του.

5. Ο πελάτης έχει την ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί από τον ίδιο. Το Computerades.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή υπηρεσίας σε περίπτωση που βρεθούν ανακρίβειες που έχουν σκοπό να βλάψουν ή να αποπροσανατολίσουν τους χρήστες του ιστότοπου. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη βρεθούν να είναι ανακριβείς το Computerades.gr έχει το δικαίωμα να απομακρύνει αμέσως αυτό το περιεχόμενο. Η συμπερίληψη υπερσυνδέσεων-hyperlinks προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν επιτρέπεται εκτός των πεδίων που προορίζονται για αυτή τη χρήση.

6. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες το computerades.gr έχει δικαίωμα να "αποκρύψει" (bring offline) τις πληροφορίες αυτές μέχρις ότου ο πελάτης τις διορθώσει ή τις συμπληρώσει.

Άρθρο 9: Τιμές

1. Στο Computerades.gr όλες οι τιμές που αναφέρονται είναι χωρίς ΦΠΑ.

2. Στο Computerades.gr όλες οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

3. Το προϊόν παρέχεται στην τρέχουσα τιμή.

Άρθρο 10: Πληρωμές, τόκοι και νομικά τέλη

1. Τιμολόγιο στον πελάτη αποστέλλεται από το Computerades.gr σε ψηφιακή μορφή. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση αυτού του τιμολογίου. Εάν δεν παραληφθεί από τον πελάτη, στη συνέχεια, ο πελάτης πρέπει να αιτηθεί την εκ νέου έκδοση του από το Computerades.gr.

2. Εάν η πληρωμή προς το Computerades.gr πρέπει να γίνει μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό, θα πρέπει να έχει καταβληθεί το ποσό εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης.

Ο Πελάτης αποδέχεται πως για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη συμφωνία θα πρέπει να πληρώσει σε ευρώ.

3. Αν ο πελάτης επιλέξει τη χρήση χρεωστικής κάρτας ως μέσο πληρωμής, τότε, ο πελάτης συμφωνεί το computerades.gr να τον χρεώσει με το σύνολο του ποσού αγοράς.

4. Αν η χρέωση δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί ή καθυστερεί κατά την επεξεργασία της από την τράπεζα, το Computerades.gr έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της αγοράς του πελάτη και άρνηση υπηρεσίας μέχρις ότου διευθετηθεί η συναλλαγή.

5. Το Computerades.gr μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή αν ο πελάτης έχει καθυστερήσει την τρέχουσα πληρωμή ή κάποια πληρωμή στο παρελθόν.

6. Αν ο Πελάτης αθετήσει την οικονομική του υποχρέωση προς το Computerades.gr ενώ έχει λάβει και έχει κάνει χρήση των υπηρεσιών του Computerades.gr, τότε οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό επιβεβαρυμμένο με το νόμιμο τόκο.

Αν ο Πελάτης αποτύχει στην εκπλήρωση μίας ή περισσοτέρων εκ των υποχρεώσεών του, το Computerades.gr έχει δικαίωμα να διεκδικήσει δικαστικά την καταβολή των συνδρομών καθώς και τα δικαστικά έξοδα. Ακόμα και αν το Computerades.gr λάβει μερική καταβολή, είτε υπό όρους καταβολή, του ποσού από τον πελάτη, ο πελάτης υποχρεούται να ικανοποιήσει το Computerades.gr κατά το ακέραιο.

7. Αν το Computerades.gr λάβει μέτρα για την είσπραξη των χρεών του Πελάτη, τότε δικαιούται την καταβολή του κόστους των μέτρων αυτών, από τον πελάτη, είτε ως δικαστικά είτε ως εξωδικαστικά έξοδα.

8. Εάν η επιχείρηση σας εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει πριν προβείτε σε αγορά υπηρεσιών, να βεβαιωθείτε πως ο ΑΦΜ σας είναι εγγεγραμμένος στο VIES (ευρωπαϊκό μητρώο ενδοκοινοτικών συναλλαγών).

Άρθρο 11: Παράδοση

1. Το Computerades.gr διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την εμφάνιση υλικού που έχει υποβληθεί από τον πελάτη έως ότου αυτό ελεγχθεί ή ακόμα και να απαγορεύσει την δημοσίευση του εν λόγω υλικού στις σελίδες του Computerades.gr εάν κριθεί ασαφές, σκόπιμα εσφαλμένο, ελλιπές ή ανάρμοστο με τους όρους χρήσης ή το ύφος του ιστότοπου.

Άρθρο 12: Ανωτέρα Βία

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε περίσταση πέραν του ελέγχου του Computerades.gr, η οποία είναι τέτοια ώστε να αναγκάσει το Computerades.gr σε μη τήρηση της συμφωνίας του προς τον Πελάτη. Ανωτέρα βία σημαίνει καταστροφή του εξοπλισμού, βανδαλισμός κατά του εξοπλισμού -τόσο κατά του υλικού όσο και κατά του λογισμικού-, πόλεμος, αναταραχές και συγκρούσεις πάσης φύσεως, εμπορικός αποκλεισμός, μποϋκοτάζ, φυσικές καταστροφές, επιδημίες, έλλειψη πρώτων υλών, η διακοπή των μέσων μεταφοράς, η χρεωκοπία της εταιρείας Computerades.gr ή της χώρας έδρας, ο περιορισμός σε εισαγωγές και εξαγωγές ή οι απαγορεύσεις λόγω μέτρων ή νόμων των διεθνών, εθνικών ή και περιφερειακών οργανισμών. Αν το Computerades.gr σε κατάσταση ανωτέρας βίας, δεν τηρήσει ολόκληρη ή μέρος της συμφωνίας του προς τον πελάτη, είτε για ορισμένο χρόνο αναστείλει την λειτουργία του - κατά την κρίση του Computerades.gr- ο πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωσης από το Computerades.gr.

Άρθρο 13: Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Computerades.gr και οι οποίες συμφωνίες μεταξύ του και του Πελάτη διέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Άρθρο 14: Επίλυση

1. Όλες οι διαφωνίες κάθε είδους που σχετίζονται με ή απορρέουν από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί από και προς το Computerades.gr θα εκδικαστούν σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Άρθρο 15: Άκυρα ή μη εφαρμόσιμα άρθρα

Αν ένα ή περισσότερα άρθρα των παραπάνω όρων χρήσης δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν για οιονδήποτε λόγο, τότε αυτό/αυτά αντικαθίστανται από νομικές διατάξεις συναφούς αντικειμένου, έτσι ώστε η πρόθεση του/των να εφαρμοστεί στο ακέραιο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση τα υπόλοιπα άρθρα παραμένουν σε ισχύ

.

Άρθρο 16: Τελικός Προσδιορισμός

1. Το Computerades.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης κατά βούληση και χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις θα ξεκινούν να ισχύουν 30 ημέρες μετά τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα του Computerades.gr. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώνεται μόνος του για τις όποιες αλλαγές στους όρους χρήσης.