Πολιτική προσωπικών δεδομένων (Privacy Policy)

Τελευταία ενημέρωση:31/12/2020

1. Εισαγωγή

Το computerades.gr εκτιμά και σέβεται την εμπιστοσύνη των χρηστών και των πελατών όταν μας δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα. Η πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και να προστατεύσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών και μη προσωπικών δεδομένων που δίνετε στο computerades.gr όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και ιστότοπους του διαδικτύου και εφαρμογές για κινητές συσκευές και λογισμικό που παρέχεται από το computerades.gr από ή σε σχέση με τέτοιου είδους υπηρεσίες ή ιστοσελίδες (συλλογικά, o "Ιστότοπος").

1.α H εταιρεία computerades.gr υπεύθυνη για τις πληροφορίες σας

Όλες οι αναφορές στον αιτούντα εργασίας (εργαζόμενο) και τον πάροχο εργασίας (εργοδότη) ορίζονται όπως προβλέπεται στους όρους χρήσης του computerades.gr.

Σε ό, τι αφορά τους αιτούντες εργασία (εργαζόμενους) και τους παρόχους εργασίας (εργοδότες) για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το "computerades.gr" ή "εμείς" σημαίνει τo computerades.gr με

 

1.β Προσωπικά Δεδομένα και Μη Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα ("Προσωπικά Δεδομένα") αναφέρονται σε οποιαδήποτε πληροφορία που σας χαρακτηρίζει ως συγκεκριμένο άτομο και τα μη προσωπικά δεδομένα ("Μη Προσωπικά Δεδομένα") αναφέρονται σε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν σας αναγνωρίζει ως συγκεκριμένο άτομο. Λάβετε υπόψη ότι ανά πάσα στιγμή το computerades.gr θα συμμορφώνεται με τον ισχύοντα κατά νόμο ορισμό για τον προσδιορισμό του τι είναι και δεν είναι Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Όπου αυτή η πολιτική απορρήτου αναφέρεται σε "πληροφορίες" ή "στις πληροφορίες σας", αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο Προσωπικά όσο και Μη Προσωπικά Δεδομένα.

 

1.γ Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει μόνο τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του Δικτυακού Τόπου και όχι οποιαδήποτε άλλη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πρακτικών συλλογής δεδομένων οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων (παρόχων ιστοσελίδων) και κάθε πληροφορία που συλλέγουμε εκτός σύνδεσης ή μέσω οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων, προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν εμφανίζουν άμεσο σύνδεσμο με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Ενίοτε, μπορούμε να ανατρέξουμε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου με ειδοποιήσεις στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων ειδικής χρήσης, εφαρμογών για κινητά ή άλλων πόρων, για παράδειγμα, αν σας προσκαλέσουμε να υποβάλετε ιδέες για τη βελτίωση του ιστότοπου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγονται από εμάς μέσω τέτοιων ειδικών πόρων, όπως τροποποιήθηκαν στη συγκεκριμένη ειδοποίηση (π. χ. όσον αφορά τους τύπους δεδομένων που συλλέχθηκαν ή τις χρήσεις ή τις αποκαλύψεις αυτών των πληροφοριών). Το computerades.gr, μπορεί να τροποποιήσει αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή.

 

 1.δ Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ανατρέξτε στη λεζάντα "Τελευταία ενημέρωση" στην κορυφή αυτής της σελίδας για να καθορίσετε πότε τροποποιήθηκε τελευταία αυτή η πολιτική απορρήτου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα τεθούν σε ισχύ την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" που αναφέρεται παραπάνω. Με τη χρήση του ιστότοπου ή την παροχή πληροφοριών σε εμάς μετά από τέτοιες αλλαγές, θα έχετε αποδεχτεί την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου. Αν το computerades.gr πρόκειται να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου του computerades.gr με τρόπο ουσιαστικά διαφορετικό από αυτόν που δηλώνεται κατά τη στιγμή της συλλογής, τότε το computerades.gr θα ειδοποιεί τους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή δημοσιεύοντας ειδοποίηση στην ιστοσελίδα του computerades.gr για 30 ημέρες πριν από τη χρήση ή με άλλα μέσα που απαιτούνται από το νόμο.

 

2. Συλλογή πληροφοριών

Παρέχετε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών προκειμένου το computerades.gr να σας παρέχει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά του.

 

2.α Πληροφορίες που παρέχετε στο computerades.gr αυτοβούλως

·         Στοιχεία cv

§  Όνομα

§  Επώνυμο

§  Φύλο

§  Γέννηση

§  Email

§  Τηλέφωνο

§  Ιστοσελίδα

§  Άδεια_οδήγησης_μοτοσυκλέτας

§  Άδεια_οδήγησης_αυτοκινήτου

§  Φωτογραφία

§  Διεύθυνση

§  ΤΚ

§  Περιοχή

§  Πόλη

§  Ειδικότητα

§  Κίνητρο

§  Διαθεσιμότητα_από

§  Έτη_Προϋπηρεσίας

§  Γνώσεις

§  Εμπειρία

§  Πιστοποιήσεις

§  Ετικέττες

§  Σεμινάρια

§  Απενεργοποίηση_cv

§  Επίπεδο_σπουδών

§  Γεωγραφική_θέση

§  Επιθυμία_Λήψης_Newsletter

§   Ενεργός_Λογαριασμός

·         Επιλεγμένες Κατηγορίες

o    Κατηγορία

·         Επιλεγμένες σχέσεις απασχόλησης

o    Σχέση_Απασχόλησης

·         Αγαπημένες θέσεις εργασίας

o    Ημερομηνία_Εισαγωγής

·         Προβολή θέσεων εργασίας

 ·         Αγαπημένα βιογραφικά

o    Κανόνες Ενημέρωσης Μέσω Email

o    ΤΚ

o    Απόσταση

o    Διεύθυνση_Αποστολής

o    Ενεργός_Κανόνας

·         Ιστορικό Ενημέρωσης για νέες θέσεις εργασίας

o   Διεύθυνση_Αποστολής

·         Ιστορικό Ενημέρωσης εργοδοτών για νέα βιογραφικά

o    Ημερομηνία_Αποστολής_Βιογραφικού  

o   Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σε θέσεις εργασίας από εσάς

o    Ημερομηνία_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος

o    Διεγραμμένο_από_υποψήφιο

o    Κείμενο

·         Επισκέψεις στο βιογραφικό σας

   

 

- Από τον λογαριασμό σας

Συλλέγουμε δεδομένα από εσάς όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό στο computerades.gr, ζητάτε πληροφορίες, εγγράφεστε σε μια υπηρεσία του, συμμετέχετε σε μια έρευνα, , επικοινωνείτε με εργοδότες , δημοσιεύετε ένα βιογραφικό σημείωμα, ολοκληρώνετε μια αξιολόγηση του computerades.gr, ανεβάζετε περιεχόμενο ή καταχωρείτε με άλλο τρόπο δεδομένα στην ιστοσελίδα μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κινητού τηλεφώνου), τη διεύθυνση, το φύλο, το επάγγελμα, τα ενδιαφέροντα, τα μηνύματα που στέλνετε στους χρήστες ή και άλλα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε ένα προφίλ ή βιογραφικό που υποβλήθηκε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των στοιχείων υποψηφιότητας και των απαντήσεων στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στους εργοδότες μέσω του computerades.gr και των απαντήσεων που δώσατε σε τυχόν ερωτηματολόγια που στάλθηκαν προς εσάς, τα οποία απαντήσατε.

 

- Μέσω της δραστηριότητάς σας στο  computerades.gr

 Επιπλέον, στο πλαίσιο της τυποποιημένης λειτουργίας του ιστοτόπου, το computerades.gr μπορεί να συλλέξει και να αναλύσει πληροφορίες από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του βιογραφικού σας σημειώματος, των αναζητήσεών σας, τους τίτλους των θέσεων εργασίας που αναζητάτε, όταν κάντε κλικ ή εκδηλώνετε ενδιαφέρον στις θέσεις εργασίας, το μισθό ή την εμπειρία, το γενικό εύρος μισθών ή το επίπεδο εμπειρίας των εργασιών που βλέπετε (όπου ενδείκνυται), τον χρόνο δραστηριότητάς σας στον ιστότοπο και σε κάθε σελίδα, τις προβολές σελίδων, τα κλικ, τα taps, τη δραστηριότητα συνόδου (session), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τον τύπο συσκευής, τη διεύθυνση IP και το όνομα τομέα (domain name) από το οποίο έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο.

 

 

- Κατά την παροχή πληροφοριών εργοδότη

 Εάν είστε Εργοδότης, το computerades.gr μπορεί να ζητήσει να δώσετε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα στο computerades.gr προκειμένου να επαληθευθεί ο λογαριασμός σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: τον αριθμό φορολογικού μητρώου (VAT), πληροφορίες εγγραφής επιχείρησης ή ένα λογαριασμό κοινής ωφέλειας, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός εκπροσώπου της εταιρείας.

 

Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε αιτήματος από την αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστικής απόφασης.

 

 

 

2.β Αποθήκευση των πληροφοριών σας

 

Το computerades.gr διατηρεί τα προσωπικά Δεδομένα των χρηστών στο βαθμό που η διατήρηση αυτή είναι επαρκής, σχετική και περιορίζεται σε ό, τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους. Συγκεκριμένα, δεν θα διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων.

Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό στο computerades.gr, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να συλλεχθούν και να αποθηκευτούν με τρόπο που να συνδέεται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας. Το computerades.gr μπορεί μπορεί να αποθηκεύσει στην συσκευή σας μικρά αρχεία κειμένου (cookies) με σκοπό να σας αναγνωρίζει στο μέλλον.. Μπορούμε να συλλέξουμε το όνομα που συσχετίσατε με τη συσκευή σας, τον τύπο της συσκευής σας,, τη χώρα και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να παρέχετε, όπως όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικό κώδικα. Η συλλογή αυτών των δεδομένων χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται στην πολιτική προσωπικών δεδομένων, στο βαθμό που αυτό ισχύει.

 

2.γ Ποια προσωπικά δεδομένα απαιτούνται

Το Computerades.gr θα σας υποδείξει κατά το χρονικό σημείο της υποβολής για το κατά πόσον απαιτούνται ή όχι συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από εσάς για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή λειτουργιών του Computerades.gr σε εσάς. Όπου δεν παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται από εσάς, τότε η συγκεκριμένη λειτουργία ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε εσάς.

 

2.δ Η Νομική Βάση για την οποία το Computerades.gr συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα

Το Computerades.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει διαφορετικών νομικών βάσεων, ανάλογα με τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχονται και τον τύπο της επεξεργασίας που αφορά.

- Εκτέλεση μιας σύμβασης

Τα περισσότερα από τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η Computerades.gr εκτελούνται με βάση του ό,τι είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας προς εσάς ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματος του χρήστη πριν από την σύναψη τέτοιας συμφωνίας. Ένα παράδειγμα αυτού είναι όταν το computerades.gr αντιστοιχίζει, αυτόματα ή μη, υποψηφίους με εργοδότες ή θέσεις εργασίας.

- Δικαιολογημένο ενδιαφέρον

Ένας δεύτερος λόγος που το Computerades.gr θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Computerades.gr. Σε αυτά τα νόμιμα συμφέροντα συμπεριλαμβάνεται η αποστολή διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εκεί θα εκτελέσουμε ένα συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας για λογαριασμό σας.  Επίσης όπου η επεξεργασία αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για την ανίχνευση και πρόληψη απάτης. Το Computerades.gr θα στηριχθεί μόνο σε έναν τέτοιο λόγο, όταν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, εξισορροπώντας τα εμπλεκόμενα συμφέροντα και δικαιώματα και την αναγκαιότητα της επεξεργασίας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

- Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση

Ένας τρίτος λόγος που το Computerades.gr βασίζεται σε ορισμένες μορφές επεξεργασίας είναι η συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το γεγονός ότι το Computerades.gr υποχρεούται να διατηρεί επαγγελματικά αρχεία για καθορισμένες χρονικές περιόδους προκειμένου να συμμορφώνεται με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

- Συναίνεση

Τέλος, σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, το Computerades.gr βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Όπου το Computerades.gr απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα,  ζητάμε τη συγκατάθεσή σας κατά τη στιγμή της παροχής, και η επεξεργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν εξασφαλιστεί η συναίνεση. (Για παράδειγμα, θα ζητηθεί τη συγκατάθεσή σας όταν παρέχετε τα στοιχεία σας για χρησιμοποιείτε την υπηρεσία “Βιογραφικά στο Mailbox μου” του Computerades.gr.)

3. Περιορισμός χρήσης ή παράθεση προσωπικών δεδομένων

3.α Όταν ένας εργαζόμενος διαγράφει το λογαριασμό του

Όταν ένας εργαζόμενος διαγράφει το λογαριασμό του, ο εργαζόμενος δεν έχει πλέον πρόσβαση σε κανένα από τα δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό αυτό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ιστορικού αναζήτησης, των προτιμήσεων αναζήτησης εργασίας, των αποθηκευμένων εργασιών, των θέσεων εργασίας που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο εργαζόμενος, e-mail κανόνες που σχετίζονται με την υπηρεσία ¨Αγγελίες στο Mailbox μου”, βιογραφικό, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό του. Εάν ο εργαζόμενος χρησιμοποιήσει την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό, τα δεδομένα από προηγούμενο λογαριασμό δεν θα είναι διαθέσιμα στον νέο λογαριασμό. Σημειώστε επίσης ότι το κλείσιμο του λογαριασμού σας σαν εργαζόμενος έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της πρόσβασης σε όλα τα προϊόντα του Computerades.gr και τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του.

Το Computerades.gr διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί οποιοδήποτε πληροφορία από διαγραμμένο λογαριασμό, εάν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη προστασία των δικαιωμάτων του στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (για παράδειγμα, για τη διατήρηση πληροφοριών όταν υπάρχει δικαστική διαφορά μεταξύ χρηστών) ή για την τήρηση των υποχρεώσεών του βάσει του νόμου παραδείγματος χάριν, αν ζητηθούν να διατηρηθούν προσωπικά δεδομένα για κάποιο χρήστη από τις αρχές). Ένας διαγραμμένος λογαριασμός δεν σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα εξαλείφονται από τα συστήματα Computerades.gr, αν και δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμα κάτω από το αρχικό όνομα λογαριασμού του εργαζόμενου. Όταν ο εργαζόμενος πιέσει το κουμπί διαγραφής λογαριασμού στο μενού διαχείρισης, το Computerades.gr θα αρχίσει να επεξεργάζεται αυτή την εντολή εντός 24 ωρών και σε κάθε περίπτωση θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία διαγραφής εντός 40 ημερών. (απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για την αφαίρεση των στοιχεία και από τα κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας).

Εάν ένας εργαζόμενος θέλει να έχει πρόσβαση ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα που κατέχει το Computerades.gr, μπορεί να προβεί στις παραπάνω ενέργειες επιλέγοντας  “Στοιχεία λογαριασμού”  και “Διαγραφή λογαριασμού” αντίστοιχα στο μενού διαχείρισης του λογαριασμού του.

3.β Όταν ένας εργοδότης επιθυμεί να κλείσει έναν λογαριασμό εργοδότη

Οι εργοδότες μπορούν να κλείσουν έναν λογαριασμό ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών της Computerades.gr. Λάβετε υπόψη ότι το Computerades.gr πρέπει να διατηρεί επαγγελματικά αρχεία σχετικά με το λογαριασμό αυτό για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος. Εναλλακτικά, εάν ένας αντιπρόσωπος εργοδοτών επιθυμεί να έχει πρόσβαση ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα που κατέχει το Computerades.gr, θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια επιλέγοντας “Υπεύθυνοι επικοινωνίας” στο μενού διαχείρισης του λογαριασμού τους .

3.γ Όταν τα Στοιχεία Επικοινωνίας του Εργοδότη που παρέχονται στο Computerades.gr είναι εσφαλμένα

Σε περίπτωση που ο ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται στο Computerades.gr από τον εργοδότη είναι λανθασμένη, το βιογραφικό σας δεν αποστέλλεται στον εργοδότη. Το Computerades.gr δεν έχει καμία ευθύνη σε μια ΄τέτοια περίπτωση. Αν δεν θέλετε να στείλετε το βιογραφικό σας, θα πρέπει να τα στείλετε απευθείας στον Εργοδότη.

3.δ Ελάχιστη ηλικία των χρηστών μας

Το Computerades.gr περιορίζει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σε χρήστες που είναι σε νόμιμη ηλικία εργασίας και υιοθετεί μια σειρά μέτρων για να διασφαλίσει ότι δεχόμαστε αυτούς τους χρήστες. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Computerades.gr.

4. Σκοποί, χρήσεις και παράθεση πληροφοριών

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παρούσες ενότητες 4, 5 και 9 της παρούσας πολιτική προσωπικών δεδομένων, στο βαθμό που αυτό ισχύει. Το Computerades.gr χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσει τους υποψηφίους να βρουν θέσεις εργασίας και να βοηθήσουν τους εργοδότες να βρουν υποψηφίους. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να:

1) να παρέχουμε σε εσάς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, για να βοηθήσουμε τους υποψηφίους να βρουν θέσεις εργασίας και τους εργοδότες να βρουν υποψηφίους,

2) τη μέτρηση και τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών και των προϊόντων και

3) για την προστασία των χρηστών μας και την παροχή υποστήριξης πελατών.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους σκοπούς, τις χρήσεις και τις παραθέσεις των πληροφοριών σας παρατίθενται παρακάτω.

4.α Δημιουργία λογαριασμού, αποστολή ειδοποιήσεων εργασίας και άλλων διαφημιστικών υλικών

Εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Computerades.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να (i) δημιουργήσει λογαριασμό. (ii) να σας στέλνει ειδοποιήσεις εργασίας και (iii) να σας στέλνει πληροφορίες για το Computerades.gr, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών υλικών. Το Computerades.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτους συνεργάτες για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων για λογαριασμό της Computerades.gr.

Μια ειδοποίηση εργασίας ορίζεται ως ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε σε εσάς, το οποίο έχετε εγγραφεί για να περιέχει τις καταχωρίσεις εργασίας ως απάντηση σε ένα ερώτημα αναζήτησης που έχετε εκτελέσει ("Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας"). Οι ειδοποιήσεις για νέες θέσεις εργασίας ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας που υποδεικνύει το Computerades.gr για εσάς, τις διαφημίσεις Computerades.gr, τις εταιρείες που ίσως σας ενδιαφέρει να ακολουθήσετε ή άλλες ενέργειες που ενδεχομένως να θέλετε να κάνετε στον ιστότοπο.

Το Computerades.gr μπορεί επίσης να μοιράζεται τις πληροφορίες σας με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών ιστοτόπων τρίτων και / ή ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης), προκειμένου να σας δείξει στοχοθετημένες διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο που έχει προσαρμοστεί για εσάς. Τέτοιες διαφημίσεις θα αφορούν μόνο τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά του Computerades.gr, τα οποία εστιάζονται στην παροχή βοήθειας στους υποψηφίους που αναζητούν εργασία και στην αναζήτηση των υποψηφίων από τους εργοδότες. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από το Computerades.gr, μπορείτε να προβείτε σε αυτή την ενέργεια από το μενού διαχείρισης του λογαριασμού σας.

4.β Παίρνετε Αποτελέσματα Αναζήτησης και Προτεινόμενα Θέματα

Για να βελτιστοποιήσετε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις δυνατότητές μας για εσάς, το Computerades.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει το προηγούμενο ιστορικό αναζήτησης και της περιήγησης σας (π. χ. τις εργασίες στις οποίες κάνετε κλικ) ή τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σε θέσεις εργασίας, για να σας προσφέρουμε συνιστώμενες θέσεις εργασίας ή να σας πληροφορήσουμε για σχετικές θέσεις εργασίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δημογραφικά στοιχεία ή / και τα δεδομένα προφίλ για να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο,  με σκοπό να σας δείξουμε περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να σας ενδιαφέρει στο Computerades.gr και προβληθεί το περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

4.γ Στοιχεία επικοινωνίας

Όταν δίνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο Computerades.gr (όπως το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) και άλλες μορφές προσωπικών και μη προσωπικών δεδομένων, συμφωνείτε ότι το Computerades.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται στις ενότητες 4 και 5, στο μέτρο που ισχύει. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι η Computerades.gr μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ή να ξεκινήσει επικοινωνία μαζί σας για λογαριασμό τρίτου, μέσω του λογαριασμού Computerades.gr ή με άλλα μέσα όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου του κινητού τηλεφώνου) ή ταχυδρομικής αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών επικοινωνίας που μπορείτε να παρέχετε στο Computerades.gr.

4.δ Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, τοποθετούνται στην ιστοσελίδα του computerades.gr όταν μεταφορτώνετε ή επεξεργάζεστε το βιογραφικό σημείωμα σας. Το Computerades.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τρίτους για την πρόσβαση στις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, στα πλαίσια των υπηρεσιών της Computerades.gr. Στην ίδια κατεύθυνση, το Computerades.gr μπορεί επίσης να στείλει το βιογραφικό σας σε τρίτους εάν επιλέξετε να υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος σε θέση εργασίας. Ο βαθμός στον οποίο οι πληροφορίες σας τίθενται στη διάθεση τρίτων εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που επιλέγετε στο Computerades.gr. Όταν ένας υποψήφιος δημιουργεί ένα βιογραφικό σημείωμα στο Computerades.gr, του δίνεται η δυνατότητα να κάνει το βιογραφικό του δημόσιο ή ιδιωτικό. Αυτό περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

- Ιδιωτικά βιογραφικά

Τα ιδιωτικά βιογραφικά σημειώματα διατίθενται μόνο σε εκείνους τους εργοδότες στους οποίους ο υποψήφιος εκδήλωσε ενδιαφέρον σε κάποια θέση εργασίας τουςή παρείχε ο ίδιος το βιογραφικό του σε αυτούς Ότανσυμβαίνει αυτό, το βιογραφικό σας, το όνομά σας και τα άλλα προσωπικά σας δεδομένα που τοποθετείτε στο βιογραφικό σας, γίνονται διαθέσιμα σε τρίτους. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να ενδιαφέρονται να σας προσλάβουν ή μπορούν να διαβιβάζουν το βιογραφικό σας σε τρίτους για τον ίδιο σκοπό.

- Δημόσια Βιογραφικά

Τα δημόσια βιογραφικά είναι διαθέσιμα σε όσους έχουν πρόσβαση στην αίτηση αναζήτησης βιογραφικού του Computerades.gr, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή αυτού του βιογραφικού και να βοηθήσει το Computerades.gr να σας βρει εργασία. Όταν συμβαίνει αυτό, το βιογραφικό σας, το όνομά σας και τα άλλα προσωπικά σας δεδομένα που τοποθετείτε στο βιογραφικό σας, γίνονται διαθέσιμα σε τρίτους. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να ενδιαφέρονται να σας προσλάβουν ή   μπορούν να διαβιβάζουν το βιογραφικό σας σε τρίτους για τον ίδιο σκοπό.

Εάν δημοσιεύσετε ένα δημόσιο βιογραφικό σημείωμα, αυτό μπορεί να ανιχνεύεται από και να εμφανίζεται μέσω μηχανών αναζήτησης όταν κάποιος ψάχνει όρους που ενδέχεται να περιέχονται στο βιογραφικό σας. Αυτό σημαίνει ότι τρίτα μέρη μπορούν να δουν κάποια από τα στοιχεία σας (μη προσωπικά δεδομένα) που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. Σε περίπτωση που καταχωρήσετε προσωπικά στοιχεία σε πεδία στα οποία το computerades.gr απαγορεύει ρητά την καταχώρησή τέτοιων στοιχείων ενδέχεται να λάβετε ανεπιθύμητη επικοινωνία από μέρη που δεν συνεργάζονται με το Computerades.gr και για τα οποία το Computerades.gr δεν φέρει καμία ευθύνη. Εάν δημοσιεύσετε ένα δημόσιο βιογραφικό σημείωμα στο Computerades.gr, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αν και το Computerades.gr απαγορεύει ρητά το scraping του ιστοτόπου του, οποιοδήποτε βιογραφικό σημείωμα που δημοσιεύεται δημοσίως είναι δημόσιες πληροφορίες και το περιεχόμενο μπορεί να αντιγραφεί από τρίτο μέρος κατά παράβαση αυτών των όρων.

Για τα δημόσια βιογραφικά, εξουσιοδοτείτε επίσης το Computerades.gr να καταργήσει το όνομά σας από το δημόσιο βιογραφικό σημείωμά σας, σε ορισμένες περιπτώσεις.

- Αλλαγή των ρυθμίσεων του απορρήτου του βιογραφικού σημειώματος

Σας δίνεται η επιλογή να κάνετε το βιογραφικό σας ιδιωτικό ή δημόσιο κατά τη δημιουργία ή και επεξεργασία του βιογραφικού σας στο Computerades.gr.  Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του απορρήτου οποτεδήποτε επιθυμείτε . ΄Οταν προσαρμόζετε το βιογραφικό σας από  δημόσιο σε ιδιωτικό, το Computerades.gr δεν εγγυάται πόσο συχνά οι μηχανές αναζήτησης τρίτων θα ενημερώσουν τις προσωρινές μνήμες τους, οι οποίες ενδέχεται να συνεχίσουν να περιέχουν κάποιες από τις πληροφορίες του βιογραφικού σας.

4.ε Ταίριασμα των υποψηφίων με τους εργοδότες

Αναγνωρίζετε ότι το Computerades.gr μπορεί να καθορίσει αν οι λέξεις του βιογραφικού σας σημειώματος ή του βιογραφικού σημειώματος κάποιου άλλου προσώπου ταιριάζουν με τις λέξεις ορισμένων περιγραφών θέσεων εργασίας και αντιστρόφως, για τη βελτίωση του ισοτόπου ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας του Computerades.gr (συμπεριλαμβανομένης της προβολής ή της διάθεσης ενδεχομένως σχετικών περιγραφών θέσεων εργασίας και βιογραφικών στους υποψηφίους και τους εργοδότες).

Το Computerades.gr μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, σε εργοδότες που μπορεί να ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί σας. Εκδηλώνοντας ενδιαφέρον σε μια θέση εργασίας, κάνοντας διαθέσιμο το βιογραφικό σας στους εργοδότες, παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να δείξετε ενδιαφέρον για μια θέση εργασίας ή απαντώντας σε ένα μήνυμα από έναν εργοδότη, συμφωνείτε με την παράθεση των πληροφοριών σας σε αυτόν τον εργοδότη.

Εάν έχετε λογαριασμό Computerades.gr ή έχετε το βιογραφικό σας σημείωμα καταχωρημένο στο Computerades.gr, συμφωνείτε ότι το Computerades.gr μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας η να  προτείνει το βιογραφικό σας  σε εργοδότες που μπορεί να ενδιαφέρονται για ένα άτομο που ταιριάζει με το προφίλ του βιογραφικού σας σημειώματος στο Computerades.gr .

Αν δεν θέλετε να μοιραστείτε τέτοιες πληροφορίες, μπορείτε να ορίσετε το Βιογραφικό σας ως ιδιωτικό.

4.στ Αποστολή Μηνυμάτων στο Computerades.gr

Το Computerades.gr παρέχει υπηρεσίες μεσολάβησης και αναμετάδοσης μηνυμάτων προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία αναμετάδοσης του Computerades.gr, αναγνωρίζετε ότι ζητάτε από το Computerades.gr να στείλει αυτά τα μηνύματα εκ μέρους σας. Αυτό περιλαμβάνει τα βιογραφικά σας, τις συνοδευτικές επιστολές, τις αιτήσεις, τα μηνύματα, τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, τις απαντήσεις, τις επιστολές προσφοράς, cover letters και άλλα.

Παρακολουθούμε, αναθεωρούμε, αποθηκεύουμε και αναλύουμε τέτοιου είδους περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων μέσων, για ανάλυση δεδομένων, ποιοτικό έλεγχο και για τη βελτίωση του ιστοτόπου ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας της Computerades.gr. Παραδείγματα τέτοιων βελτιώσεων θα ήταν η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, η βελτίωση των λιστών εργασίας, η παροχή προσωπικών χαρακτηριστικών του προϊόντος και η πρόληψη της απάτης και του spam.

4.ζ Αποστολή μηνυμάτων κειμένου (SMS) σχετικά με την επικοινωνία με εργοδότη

Το Computerades.gr μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου (SMS) μέσω τηλεφώνου από το Computerades.gr όταν ένας εργοδότης έχει προγραμματίσει μια συνέντευξη ή μια συνάντηση μαζί σας ή έχει ανταποκριθεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος σας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Computerades.gr. Σε μια τέτοια περίπτωση θα εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας στη φόρμα συγκατάθεσης της Computerades.gr, εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου και επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο αριθμός σας και ότι έχετε το δικαίωμα να δεχτείτε μηνύματα κειμένου (SMS) στον αριθμό αυτό. Το Computerades.gr θα σας στείλει μια υπενθύμιση γραπτού μηνύματος για τέτοιες συνεντεύξεις ή μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Computerades.gr  ότι συμφωνείτε να δεχτείτε τέτοια μηνύματα κειμένου (SMS) στο κινητό σας τηλέφωνο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων που αποστέλλονται από το σύστημα αυτόματης τηλεφωνικής κλήσης.

4.η Πρόληψη της απάτης και των ανεπιθύμητων ενεργειών

Το Computerades.gr μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων για να βοηθήσει στη διάγνωση των προβλημάτων με την υπηρεσία του ιστοτόπου του Computerades.gr, για την πρόληψη πιθανών δόλιων ή παράνομων δραστηριοτήτων και για την προστασία από άλλες δραστηριότητες που μπορεί να είναι επιζήμιες για εσάς ή για άλλους. Το Computerades.gr μπορεί να διερευνήσει και να αποκαλύψει πληροφορίες από εσάς ή από εσάς ή τη χρήση του Computerades.gr εάν θεωρούμε ότι μια τέτοια έρευνα ή αποκάλυψη (a) είναι λογικά αναγκαία για να συμμορφωθείτε με τη νομική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων κλητεύσεων, ενταλμάτων σύλληψης, δικαστικών αποφάσεων) και οδηγίες και εντολές επιβολής του νόμου · β) βοηθά στην πρόληψη, διερεύνηση ή αναγνώριση πιθανών αδικημάτων σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου· ή γ) μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα, τη φήμη, την ιδιοκτησία, την ασφάλεια του ή τη ασφάλεια των χρηστών· ή δ) εφόσον απαιτείται για την κάλυψη θεμάτων εθνικής ασφαλείας.

Για παράδειγμα, το Computerades.gr υπόκειται στις εξουσίες έρευνας και εκτέλεσης της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών άλλων ρυθμιστικών φορέων.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ποικιλία μεθόδων για την ανίχνευση και αντιμετώπιση της ανώμαλης δραστηριότητας και του περιεχομένου της οθόνης για την αποφυγή καταχρήσεων όπως το spam ή η απάτη. Ωστόσο, τέτοιες μέθοδοι ανίχνευσης δεν είναι τέλειες και μπορεί να προκύψουν ψευδώς θετικά. Αυτές οι προσπάθειες μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν σε προσωρινή ή μόνιμη αναστολή ή τερματισμό ορισμένων λειτουργιών για ορισμένους χρήστες.

- Πρόληψη απάτης και ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Το Computerades.gr διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποσύρει μηνύματα από το σύστημα αναμετάδοσης του που το Computerades.gr θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του ιστοτόπου ή οποιονδήποτε από τους όρους αυτής της συμφωνίας. Το Computerades.gr διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διεξάγει έρευνες για να διαπιστώσει εάν διαπράττεται απάτη, spam στο Computerades.gr ή στους χρήστες του ή διεξάγονται κατ 'άλλον τρόπο δόλιες δραστηριότητες στο Computerades.gr με διάφορα μέσα. Το Computerades.gr διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μεταβιβάσει στην αστυνομία ή σε άλλο τρίτο μέρος οποιαδήποτε πληροφορία έχει συγκεντρώσει μέσω τέτοιων ερευνών, εάν το Computerades.gr θεωρεί ότι χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με τρόπο ο οποίος παραβιάζει αυτούς τους όρους.

Το Computerades.gr διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει και να επιβεβαιώνει την ταυτότητα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους που συνδέεται με ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην επαλήθευση της ταυτότητας του αποστολέα ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους υπεύθυνους επικοινωνίας του εργοδότη που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχετική ανάρτηση θέσης εργασίας.

4.θ Αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απόδοση του ιστοτόπου και οι υπηρεσίες του Computerades.gr για τους χρήστες, η Computerades.gr εκτελεί αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αξιολογώντας συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με έναν χρήστη, ιδίως για να αναλύσει ή να προβλέψει πτυχές που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις ή τα συμφέροντα του χρήστη τους όρους της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Computerades.gr. Όπου συμβαίνει, η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται εάν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της συμφωνίας μας με τους χρήστες μας, για να μπορεί το Computerades.gr να παρέχει τις υπηρεσίες του στους υποψήφιους και στους εργοδότες ή σε άλλες περιπτώσεις βάσει συγκατάθεσης του χρήστη.

Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο επιτρέπει στο Computerades.gr να ταιριάζει αποτελεσματικά τους υποψηφίους  με τους εργοδότες ή να παρέχει στους υποψηφίους θέσεις εργασίας που πιθανό να τους ενδιαφέρουν. Η επεξεργασία αυτή υπόκειται στις διασφαλίσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσής  info @ computerades. gr[a] (αφαιρέστε τα κενά) για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό ή για να αμφισβητήσετε την απόφαση που προκύπτει από την εν λόγω αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

4.ι Μεταβίβαση πληροφοριών σε τρίτους

- Μεταφορές σε εργοδότες

Οι εργοδότες συμφωνούν να συμμορφώνονται με όλες τις ευθύνες τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την παροχή επαρκούς προστασίας για όλα τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται από όλους τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων.

- Μεταφορές σε παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τις δραστηριότητές μας, για τη βελτίωση του ιστοτοπου και των υπηρεσιών, των προϊόντων και των δυνατοτήτων μας και για την προστασία των χρηστών μας. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) παρόχους υπηρεσιών και πωλητές.

Το Computerades.gr μπορεί επίσης να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιορισμένες περιπτώσεις σε συγκεκριμένους προμηθευτές τρίτων που βοηθούν το Computerades.gr με την προστασία των χρηστών μας και τη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, των προϊόντων και των λειτουργιών που παρέχονται σε αυτούς τους χρήστες. Ένα παράδειγμα θα είναι συνεργάτες που χρησιμοποιεί το Computerades.gr για σκοπούς ανίχνευσης απάτης.

- Μεταφορές σε παροχείς υπηρεσιών Cloud

Λάβετε ακόμα υπόψη σας ότι μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών cloud που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας, αποθήκευσης δεδομένων και άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να μην είναι διαπραγματεύσιμοι · αυτοί οι φορείς παροχής υπηρεσιών μας έχουν ενημερώσει ότι εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας που θεωρούν επαρκή για την προστασία των πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματός τους ή φημίζονται για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων. Ωστόσο, δεν ευθυνόμαστε (στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο) για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την κατάχρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών Δεδομένων, από αυτές τις εταιρείες.

- Μεταφορές δημόσιων πληροφοριών

Όταν οι χρήστες δημοσιεύουν περιεχόμενο στο Computerades.gr με τρόπο που έχει σκοπό να κάνει αυτό το περιεχόμενο δημοσίως διαθέσιμο και αναζητήσιμο, το Computerades.gr διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει και να μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με τρίτους. Για παράδειγμα, εάν ένας εργοδότης δημοσιεύσει μια θέση εργασίας στο Computerades.gr, το Computerades.gr μπορεί να μοιραστεί αυτή την ανάρτηση θέση εργασίας ή τις πληροφορίες που περιέχονται στην εν λόγω ανάρτηση με τρίτους, κατά την κρίση του Computerades.gr και με την επιφύλαξη της συμφωνίας μεταξύ του Computerades.gr και οποιουδήποτε τρίτου. Επίσης, το Computerades.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανταλλάσσει πληροφορίες συγκεντρωμένες από δημόσιες πηγές με αυτή την ιδιότητα.

- Τοποθεσίες τρίτων με τις οποίες συνδέεστε από το Computerades.gr

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένους ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που συνδέεστε με τον ιστότοπο του Computerades.gr. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε τρίτους παρέχονται σε αυτό το τρίτο μέρος και όχι στο Computerades.gr και υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου και τους όρους παροχής υπηρεσιών του τρίτου μέρους. Ανατρέξτε στην ενότητα της παρούσας πολιτικής απορρήτου με τίτλο "Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων" για περισσότερες πληροφορίες.

5. Πρόσθετες Χρήσεις και Γνωστοποιήσεις Μη Προσωπικών Δεδομένων

Εκτός από τις άλλες χρήσεις και παραθέσεις πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιγράφεται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για το αντίθετο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε, για οποιονδήποτε σκοπό, τυχόν μη προσωπικά δεδομένα, εκτός από όπου απαιτείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν συνδυάσουμε οποιαδήποτε μη προσωπικά δεδομένα με προσωπικά δεδομένα, τότε θα χρησιμοποιήσουμε και θα παραθέσουμε τέτοιες συνδυασμένες πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στις ενότητες 4 και 9 της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, και το συνδυασμό αυτών.

6. Ασφάλεια

Το computerades.gr επιδιώκει να χρησιμοποιήσει εύλογα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει την απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των προσωπικών δεδομένων υπό τον έλεγχο του computerades.gr. Καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Επιπλέον, σημειώστε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού και άλλα παρόμοια μέσα επικοινωνίας με άλλους χρήστες δεν είναι κρυπτογραφημένα. Ως εκ τούτου, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά τους.

Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών cloud που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας, αποθήκευσης δεδομένων και άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να μην είναι διαπραγματεύσιμοι · αυτοί οι φορείς παροχής υπηρεσιών μας έχουν ενημερώσει εμάς και διαφημίζουν ότι εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας που θεωρούν επαρκή για την προστασία των πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματός τους ή φημίζονται για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων. Ωστόσο, δεν θα ευθυνόμαστε (στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο) για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την κατάχρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, από αυτές τις εταιρείες. Ανατρέξτε στην ενότητα 11 αυτής της Πολιτικής Απορρήτου για υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων ατόμων σε ΕΕ και Ελβετία.

7. Cookies

Τα "cookies" είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies από το computerades.gr.

8. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Όταν κάνετε κλικ σε τέτοιους συνδέσμους, μπορείτε να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να φιλοξενεί εταιρικές σελίδες, οι οποίες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους (εργοδότες) .

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ συλλογή, χρήση, γνωστοποίηση ή άλλες πολιτικές προσωπικών δεδομένων ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ εργοδοτών (περιλαμβανομένου και κάθε εργοδότη που παρέχει μια ΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο computerades.gr), ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΕΝΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ COMPUTERADES.GR ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΌΚΕΙΣΘΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

9. Εξαγορές και άλλες αναδιοργανώσεις

Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτησίας ή ελέγχου στις δραστηριότητες της computerades.gr (είτε με συγχώνευση, πώληση, ή με άλλο τρόπο) ή οποιαδήποτε άλλη αναδιοργάνωση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας) και οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εν λόγω τρίτο σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης, οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να γνωστοποιούνται σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε απόκτηση ή συγχώνευση που πραγματοποιείται από το computerades.gr τέτοιων τρίτων.

10. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι χρήστες του computerades.gr που παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα τους μέσα στην ΕΕ και εκείνοι που παρέχουν τα προσωπικά Δεδομένα τους σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός ΕΕ που υιοθετεί νόμους που παρέχουν ισοδύναμη προστασία με εκείνη της ΕΕ, μπορούν να επωφεληθούν των δικαιωμάτων που περιγράφονται παρακάτω.

10.α Το δικαίωμα αποκατάστασης των προσωπικών σας δεδομένων

Oι χρήστες του computerades.gr μπορούν να επεξεργαστούν και να ενημερώσουν τα περισσότερα από τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί το computerades.gr στον ιστότοπο του και εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ (https://www.computerades.gr/contactus.aspx).

Εναλλακτικά, εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να ζητήσετε από το computerades.gr να διορθώσει τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα εκ μέρους σας στέλνοντας ένα email στο info  @ computerades.gr[b] από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά την δημιουργία του  λογαριασμού σας στο computerades.gr

10.β Το Δικαίωμα της ένστασης ή του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ (https://www.computerades.gr/contactus.aspx).

Εναλλακτικά, εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να υποβάλετε επίσημο αίτημα να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το computerades.gr. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info @ computerades.gr [c]από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά την δημιουργία του  λογαριασμού σας στο computerades.gr

10.3 Τα δικαιώματα πρόσβασης και φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων

Oι χρήστες του computerades.gr μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα  τα προσωπικά τους δεδομένα που κατέχονται από το computerades.gr, από το μενού διαχείρισης κάνοντας κλικ στην επιλογή

“Στοιχεία λογαριασμού” .

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

Εναλλακτικά, εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να ζητήσετε επίσημα την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κατέχει το computerades.gr.  Για να το κάνετε αυτό, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info @ computerades.gr[d] από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας και επικολλήστε την ακόλουθη πρόταση στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα: "Ζητώ να αποκτήσω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα." Η Computerades .gr θα σας διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε φορητή μορφή ώστε να είναι δυνατή η μετάδοσή τους σε τρίτους.

10.δ Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων

Οι χρήστες του computerades.gr μπορούν να επεξεργαστούν και να ενημερώσουν τα περισσότερα από τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί το computerades.gr από το μενού διαχείρισης κάνοντας κλικ στην επιλογή “Διαγραφή λογαριασμού” και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Eάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ (https://www.computerades.gr/contactus.aspx).

Εναλλακτικά, εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από το computerades.gr. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info @ computerades.gr[e] από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας και επικολλήστε την ακόλουθη πρόταση στο email σας: "Ζητώ να διαγράψω τα προσωπικά μου δεδομένα." Μόλις το αίτημά σας επιβεβαιωθεί, το computerades.gr θα ξεκινήσει τα απαραίτητα βήματα για την εκτέλεση αυτής της αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του λογαριασμού σας στο computerades.gr. Όπου η αίτηση διαγραφής σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα που ζητήσατε προηγουμένως να δημοσιοποιηθούν στο computerades.gr (π.χ. έναν αναζητητή εργασίας που δημοσιεύει ένα δημόσιο βιογραφικό σημείωμα), θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσουμε τυχόν εμπλεκόμενους τρίτους  σχετικά με αυτό το αίτημα.

10.ε Μερικοί περιορισμοί

Αυτά τα δικαιώματα διόρθωσης, αντίρρησης, περιορισμού, πρόσβασης, μεταφοράς και διαγραφής υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους. Τα μεμονωμένα αιτήματα θα ολοκληρωθούν εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από σχετικούς κανονισμούς, ο οποίος αρχίζει να τρέχει από το σημείο του computerades.gr που επιβεβαιώνει το αίτημά σας. Όπου επιτρέπεται, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για μεταγενέστερες αιτήσεις από το ίδιο άτομο, οι οποίες θα καθοριστούν από το computerades.gr και θα επιβληθούν μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

11 Αρχή μεταγενέστερης μεταφοράς

Στο πλαίσιο μεταγενέστερης μεταφοράς δεδομένων σε τρίτο μέρος, ένας οργανισμός προστασίας ιδιωτικού απορρήτου είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, σύμφωνα με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και στη συνέχεια μεταβιβάζει σε τρίτο μέρος που ενεργεί ως αντιπρόσωπος εξ ονόματός του. το computerades.gr θα παραμείνει υπεύθυνο σύμφωνα με τις Αρχές εάν ο αντιπρόσωπός του επεξεργαστεί αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τις Αρχές, εκτός εάν το computerades.gr αποδείξει ότι δεν είναι υπεύθυνο για το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία.

12. Αποχώρηση

Εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ από εμάς με βάση τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων σχετικά με το μάρκετινγκ, απενεργοποιήστε την λήψη newsletter από το μενού διαχείρισης ή στείλτε  ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info @ computerades.gr.com[f] (αφαιρέστε τα κενά κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ). Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας στείλουμε ακόμα άλλα μηνύματα, όπως τα μηνύματα διαχείρισης. Θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

13. Γενικές έρευνες και καταγγελίες

13.α Επικοινωνία με το computerades.gr

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το computerades.gr μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του computerades.gr, χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας  (https://www.computerades.gr/contactus.aspx) ή στείλτε ένα email στο info @ computerades.gr [g](αφαιρέστε τα κενά κατά την αποστολή email).

15.β Παράπονα

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας για προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί από το computerades.gr, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στην περιοχή σας. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στην ΕΕ, οπότε θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο για τους σκοπούς αυτούς.