Ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών